วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เช็ค - ชัวร์ - ชอบ - แชร์

เช็ค - ชัวร์ - ชอบ - แชร์

เช็คข้อมูล เรื่องราว ของข่าวสาร
ตรวจสอบทาน ความถูกต้อง ของเนื้อหา
ชัวร์ก็ต้อง ตรองตริ พิจารณา
ถึงคุณค่า มีประโยชน์ หรือโทษใด

ชอบเนื้อหา หรือถูกใจ ในความคิด
ที่ไม่บิด เบือนแปร แม้ส่วนไหน
แชร์สาระ ดีสู่กัน แบ่งปันไป
ก็เหมือนให้ สิ่งที่ ดีต่อกัน

หมายเหตุ  :ภาพประกอบส่วนหนึ่งนำมาจากอินเตอร์เน็ต ของขอบคุณเจ้าของภาพไว้ ณ ที่นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น