วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รู้ตน

เพียงแต่ให้ ได้เย็นบ้าง บางจังหวะ
เพียงแค่ละ บางสิ่งอัน ยึดมั่นหมาย
เพียงรู้ทัน ความอยาก ที่มากมาย
เพียงนึกหน่าย สิ่งงาม ตามไตรลักษณ์

ได้อยู่เย็น เป็นจริงแท้ ใช่แค่หลอก
อิงธรรมฟอก ความคิดไว้ ให้เป็นหลัก
ลดความอยาก ในสิ่งล้วน เกินควรนัก
เพราะรู้จัก ทุกสิ่งไซร้ ไม่แน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น