วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

เป็นอยู่ - อยู่เป็น


ที่เป็นอยู่ คืออยู่เป็น ไม่เน้นสนุก
ทุกข์ไม่ทุกข์ สุขหรือไม่ ใช่ปัญหา
ทุกสิ่งธรรม- ชาติสร้าง อย่างธรรมดา
เกินปรารถนา ให้เป็นไป ไม่ให้เป็น

แต่ส่วนมาก มักนิยม สร้างสมมุติ
 เติมบริสุทธิ์ ให้สูงกว่า เกินตาเห็น
แล้วหลงใน สมมุติ ที่จุดประเด็น
ดึงดันเข็น ให้เป็นไป แบบไม่จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น