วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

ต่าง

เพราะต่างวัยในทางต่างวิถี
จึงต่างมีต่างจริตต่างคิดฝัน
บกและน้ำแยกทางให้ต่างกัน
คนฝ่าฟันต้องกล้าและท้าทาย 

เมื่อรู้ทางรู้แพร่งในแห่งหน
ประคองตนให้รุดสู่จุดหมาย
ทุกทางผ่านตลอดปลอดอันตราย
เพราะทางสายกลางซึ่งพึงเลือกเดิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น