วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

แหล่งธรรม : พระไตรปิฎก


แหล่งธรรม : พระไตรปิฎก

แหล่งเรียนรู้ธรรมะพระไตรปิฎก
ควรหยิบยกเนื้อธรรมแห่งคำสอน
มาปรุงแต่งสิ่งที่จิตควรลิดรอน
ในบทตอนเหมาะสถานะคนธรรมดา

ได้เข้าใจในเนื้อธรรมล้ำลึกแท้
เมื่อได้แปลตีความนัยไขปัญหา
เห็นธรรมแท้บริสุทธิ์พุทธปัญญา
เลอเลิศค่าบรรดาแหล่งแสวงธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น