วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ชีวิต

มีทั้งหนาวทั้งร้อนที่ซ่อนซุก
มีทั้งสุขทั้งเศร้าที่ก้าวผ่าน
มีทั้งตรมขมขื่นและชื่นบาน
มีทั้งกร้านกร้าวแกร่งแฝงอ่อนแอ

หน้าตาอาจดูดีที่ภายนอก
เพราะไม่บอกส่วนที่มีรอยแผล
ดีที่ยังหนักหน่วงในดวงแด
ไม่คิดแพ้ต่อเหตุกิเลสตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น