วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ถ้อยความ

ทุกความเขียน ทุกถ้อยพูด พิสูจน์กึ๋น
เหมือนเมามึน เหมือนเมธี ที่คำขาน
จะเรื่อยเปื่อย หรือสรรค์รส พจมาน
เพียงแต่หวาน หรือสานสร้าง ถ้อยต่างกัน

ทุกเนื้อถ้อย แห่งวาทะ บอกจริต
สื่อความคิด ที่ตื้นลึก หรือนึกฝัน
บอกตัวตน คนสื่อสาร ก็ปานนั้น
บอกช่วงชั้น แห่งจริต ความคิดคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น