วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

ถ่ายภาพ เก็บภาพ

ชอบถ่ายภาพเก็บภาพที่ซาบซึ้ง
ณ วันซึ่งยังชีพอยู่ต่างรู้เห็น
กับเพื่อนญาติครอบครัวตัวเป็นเป็น
ตอนอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ใด

ไม่ชอบถ่ายภาพบ้างบางโอกาส
ที่มีถาดดอกไม้จันทน์อันอ่อนไหว
กับคนหนึ่งซึ่งร่างกายไม่หายใจ
นอนอยู่ในหีบสงบแล้วภพนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น