วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ละ วาง ว่าง

จะปล่อยจิต ละวาง ให้ว่างเปล่า
ให้กายเบา ลดภาระ การสะสม
ที่รู้เห็น ไม่นำพา เป็นอารมณ์
สลายปม ก่อกิเลส ทุกเหตุการณ์

แต่ก็มี อุปสรรค คอยดักขวาง
ให้หลงทาง บางคราว ที่ก้าวผ่าน
ให้ลืมตัว เหมือนตน ผจญมาร
มัวติดด่าน แค่เพียง เสียงกลิ่นรส

เพราะจิตยัง อ่อนแอ แพ้ผัสสะ
ปล่อยวางละ อย่างไร ละไม่หมด
จึงละได้ ในสิ่งซึ่ง พึงละลด
ตามบริบท ปุถุชน คนธรรมดา

หากจิตกล้า ปล่อยวาง ได้อย่างแท้
ย่อมไม่แพ้ ต่อเหตุอัน เป็นปัญหา
ทุกสิ่งยั่ว ยวนเย้า ก้าวพ้นมา
พิสูจน์ว่า ได้ละวาง อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น