วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

มองให้มากกว่าที่ตาเห็น

ทอดสายตา มองไป ไกลกว่าเห็น
ทุกสิ่งเป็น ไตรลักษณ์ แน่นักหนา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ใช้ปัญญา มองซึ้ง ถึงเนื้อใน

เห็นสรรพสิ่ง ทั้งหลาย ไม่เที่ยงแท้
เห็นมีแต่ กองทุกข์ สนุกไฉน
เห็นเกิดดับ สลับกัน เช่นนั้นไป
เห็นเปลวไฟ ที่พร้อมสุม รุมใจคน

เมื่อมองดู อย่างรู้ทัน ไม่หวั่นจิต
ได้รู้คิด ตามวิถี มีเหตุผล
รู้หาเหตุ ปัจจัยผ่อน ความร้อนรน
ไม่หลงตน ตามตาส่อง มองบางมุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น