วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส


 ภาพคือภาพผ่านมาให้ตาเห็น

แสดงเป็นนิยามสื่อความหมาย

บอกแง่งามความดีตัวหรือชั่วร้าย

จำหลักลายให้เห็นความเป็นไป


เสียงเป็นเสียงจากวาจามาสู่โสต

เอื้อประโยชน์หากความจริงตามไข

ถ้าความเพี้ยนเปลี่ยนค่าสาระใด

เสียงก็ไม่ควรฟังความตามถ้อยคำ


กลิ่นทั้งหลายที่โชยมาสบนาสิก

ระรื่นริกหากกลิ่นหอมย่อมชื่นฉ่ำ

หากกลิ่นไม่พึงประสงค์บ่งบอกนำ

กลิ่นจะทำให้คนหน่ายห่างหายพ้น


รสสารพัดสัมผัสลิ้นยินดีรส

เมื่อปรากฏอร่อยดีย่อมมีผล

ทั้งถูกปากและถูกใจในผู้คน

แต่รสปนแปลกรสก็หมดดี


ในบางทีก็ดีงามยามสัมผัส

เหมือนผูกมัดกายใจในทุกที่

ให้หลงปลื้มลืมไปว่าปัญญามี

ความจริงชี้ย้อนในใจกายตา


ทั้งสัมผัสรสกลิ่นยินเสียงภาพ

ถ้าเพียงทราบว่าเป็นเช่นนั้นหนา

หลายสิ่งอาจดีงามตามเวลา

แต่คุณค่าด้อยหรือดีที่เนื้อใน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น