วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

สติ

มีทั้งมืดทั้งสว่างทุกทางผ่าน
จังหวะกาลพาพบสบสมัย
อาจรุ่งเรืองงดงามดีตามวัย
หรือเจอภัยอุปสรรคมาดักทาง

คนเดินทางที่ไม่หลงดำรงสติ
รู้ตรองตริทุกวิถีที่ก้าวย่าง
ที่มืดมัวก็พลอยค่อยค่อยจาง
ที่สว่างไม่ประมาทจนพลาดพลั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น