วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ดอกแก้ว

ระรวยริน กลิ่นกรุ่น ละมุนหอม
โรยกลิ่นย้อม ไอดิน ในถิ่นที่
ให้อบอวล ชวนชื่น รื่นฤดี
กับดอกสี ขาวนวล ชวนให้ชม

ไม่ได้สวย แต่รูป ชวนลูบไล้
สวยหอมได้ สะอาดตา ค่าสวยสม
เปรียบอยู่ท่าม คนดีพร้อม ย่อมรื่นรมย์
ได้กลืนกลม กับความ ดีงามนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น