วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

มองลึก

มองให้รู้ มากกว่า ที่ตาเห็น
มองความเป็น อนิจจัง สิ่งทั้งผอง
มองความแปร เปลี่ยนผัน ทุกครรลอง
ทุกสิ่งต้อง เปลี่ยนไป ไม่ยืนยาว

ที่สวยงาม มีปรากฏ ความถดถอย
เหี่ยวย่นย้อย ยู่ยี่ยับ ดำกลับขาว
ที่หอมหวล ระรื่นเย็น กลับเหม็นคาว
ที่แวววาว ผุดผ่อง กลับหมองมัว

ถ้ารู้ทัน สิ่งผันแปร แปลความได้
ก็เข้าใจ ความรู้เห็น มีเป็นทั่ว
ไม่ติดยึด ไม่คิดเน้น เป็นของตัว
และไม่กลัว การสลาย หรือหายไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น