วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ชีวิต : ร้อนก็เป็นเย็นก็ได้

กับทุกความเป็นไปในชีวิต
ได้รู้คิดปรับตัวตนอยู่ทนไหว
ทั้งทุกข์สุขร้อนเย็นที่เป็นไป
เก็บภายในใจจำกำหนดดู

ไม่มีใครไปชี้นำธรรมชาติ
ให้สามารถเปลี่ยนวิถีมีเป็นอยู่
กับโลกธรรมกรรมเวรให้เห็นรู้
ซึ่งทุกผู้คนต้องพบประสบกัน

รู้จักอยู่ร้อนก็เป็นเย็นก็ได้
ปรับตัวให้ดีท่ามความแปรผัน
ไม่ทุกข์ร้อนเมื่ออยู่อย่างรู้ทัน
ปล่อย"ช่างมัน"ไปบ้างในบางที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น