วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จิบกาแฟยามเช้า

จิบกาแฟ แลอะไร ที่ให้เห็น
รับลมเย็น ยามเช้า หนึ่งเป้าหมาย
สูดอากาศ บริสุทธิ์ จุดประกาย
ขยับขยาย ความคิด หลอมจิตใจ

บรรเจิดแจ่ม จรัสแรง ปรุงแต่งหลอม
โดยนบน้อม เนื้อธรรม นำมาไข
เห็นความจริง ที่เป็นจริง สิ่งเป็นไป
จิตสดใส สว่างสุข ทุกมุมมอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น