วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฟ้าหม่นคนไม่เศร้า ?

ฟ้าจะมัวหม่นบ้างก็ช่างเถอะ
ถึงเลือนเลอะเมฆหมองไม่ผ่องใส
เพียงบางวันไม่ทันนานก็ผ่านไป
หม่นหมองไม่ยืนยาวในราวฟ้า

เหมือนชีวิตบางทีมีเศร้าหมอง
เมื่อทุกข์ครองเกินตนทนฟันฝ่า
ถ้าเข้มแข็งแรงใจกร้านผ่านเวลา
ถึงทุกข์มาก็ไม่นานทุกข์ผ่านพ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น