วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พิจารณาตน

จมูกชอบ ของหอม ดมดอมกลิ่น
หูชอบยิน เสียงเสนาะ ไพเราะหวาน
ตาชอบมอง ของสวยสะ งามตระการ
ปากชอบทาน อาหารดีที่น่ากิน

ลิ้นก็ชอบ โอชารส ปรากฎชัด
กายยังชอบ สัมผัส มนัสถวิล
ใจยังอยาก ตามตัณหา เป็นอาจิณ
ทั้งหมดทั้งสิ้น นี้เพราะเหตุ "กิเลส"คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น