วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ให้อภัยไม่คิดแค้น

ถ้าใจยัง ก่อเก็บ ความเจ็บแค้น
อัดอั้นแน่น ไม่ลด หรือหดหาย
ก็ก่อทุกข์ แก่ตน จนวันตาย
ทุกข์จะคลาย เมื่อใจ ไม่เก็บคิด

ไม่ต้องนับ วันเดือนปี ผ่านกี่รอบ
ไม่ต้องตอบ สนองแค้น แม้นเขาผิด
ตัดบ่วงกรรม นำผลดี เพื่อชีวิต
จะสุขจิต จากการให้ อภัยทาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น