วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

สวัสดีมีสุข


 

จะวันนี้หรือวันไหนเมื่อใจสุข

นิรทุกข์ห่างหายสบายเสมอ

ประสบสิ่งสารพันอันควรเจอ

สนองเสนอสู่สมอารมณ์ปอง


ยินวาจาที่ไพเราะเสนาะโสต

ยังประโยชน์เลิศล้ำบำรุงสมอง

ทั้งตาเห็นสาระธรรมแท้ทำนอง

พินิจของที่เป็นจริงทุกสิ่งไป


ทุกสัมผัสกลิ่นเสียงรสปรากฏรู้

เป็นมีอยู่ดูแนวทางสว่างไสว

มองธรรมชาติรอบข้างอย่างเข้าใจ

สบสิ่งไหนรู้ว่าเป็นเช่นนั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น