วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ออกนอกสนาม


 เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านโลกกว้าง

หลากเส้นทางต่างวิถีมีความหมาย

เมื่อมุมมองส่องประเด็นเห็นมากมาย

ทั้งดีร้ายหลายหลากแง่ให้แปลความ


แม้นซึมซาบปลาบปลื้มใจในถิ่นที่

แต่บางทีต้องกล้าออกนอกสนาม

พบความจริงมากมายหลายนิยาม

ใช่หวังตามแต่ให้เห็นความเป็นไป


ที่แปลกตาก็รู้เห็นเป็นเพียงแปลก

เพราะจำแนกเรื่องราวว่าเก่าใหม่

อาจแปลกตาแต่รู้แยกไม่แปลกใจ

จะใกล้ไกลมองลึกลึก..รู้สึกดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น