วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ภัยชรา


 

เมื่อชีวิตยังต้องแบกกองทุกข์

เพียงซ่อนซุกให้ปรากฏว่าสดใส

แท้ต้องหอบสังขารผ่านโรคภัย

ล้วนเป็นไปตามวิถีชีวิตคน


มีเสื่อมถอยด้อยแรงไม่แข็งกล้า

ความชรามาเยือนเหมือนส่งผล

หลายส่วนของสังขารไม่ทานทน

หดเหี่ยวย่นโรยแรงแปลงอาการ


จึงยังต้องประคองทุกข์สุขไม่แท้

กับการแปรเปลี่ยนของกองสังขาร

ภัยชรามาจำเพาะเพราะเกิดนาน

ได้เชี่ยวชาญกับชีวิตเพราะฤทธิ์ทุกข์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น