วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สบาย สบาย


 ได้รู้เห็นเพียงเท่าที่มีให้เห็น

จะร้อนเย็นทุกแห่งหนยังทนไหว

สงบเงียบเวิ้งว้างแนวกว้างไกล

ควบคุมใจให้ร้อยเรียงเคียงข้างกาย


อยู่กับว่างแต่ทำใจเหมือนไม่ว่าง

ถึงไกลห่างแต่ทว่าใจไม่ห่างหาย

รู้จักครองทุกข์สุขสนุกสบาย

ยังไม่หน่ายสิ่งดีงามทุกยามยล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น