วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หาก็ได้ ให้ก็ดี


 

ตราบใดที่ลมหายใจไม่หยุดนิ่ง

ต้องหาสิ่งอันดีงามตามปรารถนา

ไม่ปล่อยตนทอดอาลัยรอวัยชรา

แต่ต้องกล้าหาสิ่งปรุงบำรุงใจ


เพราะเวลาพาวัยไปเรื่อยเรื่อย

จะอยู่เฉื่อยซบเซาหงอยเหงาไฉน

เมื่อชีวิตมีหนทางยาวกว้างไกล

อย่าปล่อยให้หดสั้นกั้นทางตน


ไม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดสุด

แค่เลือกจุดที่น่าจักเกิดมรรคผล

ได้เสริมแรงแกร่งกล้าธรรมดาชน

ก้าวผ่านพ้นสิ่งยึดติดความคิดตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น