วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไม่รู้จัก แต่ต้องการ แสวงหา และหนี


"ไม่รู้จักความรัก แต่ต้องการความรัก
ไม่รู้จักความสุข แต่แสวงหาความสุข
ไม่รู้จักความทุกข์ แต่หนีความทุกข์"

ไม่รู้จักรักแท้แม้น้อยนิด
แต่ก็คิดหารักปักใจหมาย
ให้คนรักและรักใครทั้งใจกาย
แต่ไม่วายไม่รู้จักรักฉันใด

ไม่รู้จักนิยามความสุขแท้
ก็มุ่งแต่หาสุขสนุกไฉน
ยี่งแสวงหาทางยิ่งห่างไกล
เพราะสุขเป็นเช่นไรยังไม่รู้

ความทุกข์คืออะไรไม่รู้จัก
แต่คอยผลักทุกข์ไปไกลสุดกู่ 
จะหนีทุกข์แต่ก็ไม่เอาใจดู
ว่าทุกข์อยู่ใกล้ใกลจากใจเรา

ชาญกิจ ชอบทำกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น