วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แนะนำตัว Chankit Chobtamkit (ลุงชาญ)

แนะนำตัวลุงชาญ
ผมเป็นอยู่ เงียบเงียบ และเรียบง่าย
สุขสบาย ประสาผม สมถะ
ในหลายสิ่ง ปล่อยปลด ลดเลิกละ
ก็เหมือนจะ สบายดี กับที่เป็น

ได้เรียนรู้ และเข้าใจ ในชีวิต
กลั่นกรองคิด สิ่งประสบ ที่พบเห็น
บางครั้งร้อน บางครั้งหนาว บางคราวเย็น
ไม่ทุกข์เข็ญ แต่รู้ทัน ความผันแปร

จึงอยู่อย่าง เจียมใจ ไม่ประมาท
แม้ไม่อาจ ให้ดีงาม ตามกระแส
มุ่งเสาะหา แต่ในสิ่ง เป็นจริงแท้
มิใช่แค่ หลอกตัว หลอกหัวใจ

ยึดแนวทาง 'ศีล' 'ปัญญา' 'สมาธิ'
ไม่ทิฐิ ว่าความเห็น ตนเป็นใหญ่
ไม่เอาตน ไปเทียบ เปรียบกับใคร
ขอเป็นไป ตามที่เป็น เช่นผมเอง


ชาญกิจ ชอบทำกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น