วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

ความจริงเสมือน : คิดไม่เหมือน

ความจริงเสมือน : คิดไม่เหมือน

คิดอะไร ไม่ต้องเหมือน ที่เพื่อนคิด
สิ่งยึดติด ไม่ต้องเหมือน กับเพื่อนเขา
เอาอะไร ไม่ต้องเหมือน ที่เพื่อนเอา
เราเป็นเรา ไม่ต้องเหมือน ที่เพื่อนเป็น
เพียงความคิด จิตใจ ไม่ใฝ่ต่ำ
มองลึกล้ำ ให้เกินกว่า ตารู้เห็น
รู้แก่นแท้ สิ่งแฝงซ่อน ร้อนหรือเย็น
มุ่งประเด็น รู้ในสิ่ง เป็นจริงแท้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น