วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

เปลือก

เปลือก

ดูภายนอก ก็เห็น เป็นเพียงเปลือก
แค่ให้เลือก คัดกรอง ไว้กองไหน
แต่ไม่อาจ เห็นซึ้ง ถึงเนื้อใน
คงจะไม่ เหมือนเปลือก ที่เลือกกัน

เมื่อดูคน อาจดูดี ที่ภายนอก
ก็ใช่บอก อะไร เนื้อในนั่น
ดีหรือร้าย ต้องดู อย่างรู้ทัน
ยิ่งนานวัน ก็ค่อยเห็น ที่เป็นจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น