วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

ว่ายเมฆ

สงบเงียบ เรียบง่าย ยามว่ายเมฆ
นั่งดูเลข ระยะทาง ห่างจุดหมาย
กับความสูง เหนือฟ้า จนตาลาย
แต่สบาย สะดวกดี กว่าที่เคย

เหมือนชีวิต ถ้าปรับ หรืออัพเกรด(upgrade)
ก็เป็นเหตุ ให้สง่า ดูผ่าเผย
สลัดจาก เรือนร่าง อย่างเชยเชย
ทำให้เลย ดูดี กว่าที่เป็น

หมายเหตุ :
1.  กลอนนี้เขียนไว้เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2559
2. ปกติเป็นมนุษย์เงินเดือน โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดมาตลอด ครั้งนี้ลูกจัดให้โดยสารชั้นธุรกิจ จึงเกิดความคิดเขียนบทนี้ในขณะที่อยู่บนเครื่องบินไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น