วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ชาญกิจ ๖๐

ได้โดยสารยานเวลามาถึงนี่
หกสิบปีที่ยานผ่านร้อนหนาว
ฝ่าแดดลมห่มคลื่นมายืนยาว
ผ่านเรื่องราวทั้งร้ายดีมีมากมาย

จากเด็กน้อยร่างเล็กเด็กลูกทุ่ง
ที่มั่นมุ่งไขว่คว้าหาจุดหมาย
ได้พากเพียรเรียนรู้เยี่ยงผู้ชาย
จนสุดท้ายได้มาเป็นเช่นวันนี้

ขอกราบลงตรงตักของพระสองท่าน
พระในบ้านผู้เลิศประเสริฐศรี
เป็นผู้ให้ทุกสิ่งซึ่งท่านพึงมี
เป็นพลังที่ส่งให้ได้ก้าวเดิน

ขอกราบไหว้วอนครูมาอยู่ขวัญ
เพื่อให้ตัวศิษย์นั้นได้สรรเสริญ
เพราะท่านจึงได้รุ่งจรุงเจริญ
จึงขอเยิรยอคุณครูด้วยบูชา

ได้เรียนรู้และเข้าใจในธรรมชาติ
ครองชีวิตไม่ประมาทด้วยศาสนา
จึงกราบพระไตรรัตน์ด้วยศรัทธา
เสริมปัญญาบริสุทธิ์จากพุทธคุณ

ขอขอบคุณเพื่อนพ้องและน้องพี่
ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อเคยเกื้อหนุน
สิ่งใดที่ขาดเหลือคอยเจือจุน
คือไออุ่นที่ซาบซึ้งติดตรึงใจ

ได้ทำงานราชการเป็นงานหลัก
ถึงคราวพักจากเพื่อนตามเงื่อนไข
เกษียณงานวัยเกษียณย่อมเปลี่ยนไป
แต่ยังไม่ถึงจากกันนิรันดร์กาล

ได้โดยสารยานเวลามาถึงนี่
สิ่งที่ดีมีให้เห็นเป็นหลักฐาน
ได้บทเรียนหลายตอนช่วยสอนงาน
ขอจดจารจารึกในวัยนี้เอย


    ร้อยกรองเมื่อ      ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙
    พิมพ์ในหนังสือแจกวันเกษียณ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
    เอามาเผยแพร่เพื่อทดสอบบล็อก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น