วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สุข ทุกข์ เป็นธรรมดา
สุข ทุกข์ เป็นธรรมดา
จะมีไหม ใครที่ ไม่มีทุกข์
มีแต่สุข สบสม อารมณ์หมาย
ไม่พานพ้อง หมองหม่น จนวันตาย
แม้เรื่องร้าย เรื่องร้อน ..ไม่ห่อนมี
ไม่มีใคร ไม่ผ่านสุข และทุกข์โศก
อยู่ในโลก ก็ต้องพบ เกินหลบหนี
ถ้ารู้ทัน ทั้งทุกข์ และสุขดี
สุขทุกข์ที่ เกิดก็เห็น เป็นธรรมดา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น