วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตาที่มองตนเองไม่เห็น


ตาที่มองตนเองไม่เห็น

ตามีไว้ ใช้แล แต่ข้างหน้า
ไม่มองตา ตนเป็น เช่นไฉน
มองคนอื่น แล้วมีเรื่อง ขุ่นเคืองใจ
แต่ตาไม่ เคยยล ที่ตนเป็น

เรื่องคนอื่น ตาจ้อง มองเห็นทั่ว
เรื่องของตัว ตาดู ไม่รู้เห็น
เรื่องอื่นมอง มากมาย หลายประเด็น
แต่ยากเย็น ที่จะมอง ตัวของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น