วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หัวใจแกร่ง


หัวใจแกร่ง
หากหัวใจ เข้มแข็ง และแกร่งกล้า
ย่อมทายท้า สิ่งยั่วยวน ชวนให้หลง
ตัดตัณหา ราคะ ละลดลง
รู้ปลดปลง ปล่อยวาง ได้อย่างดี

หากหัวใจอ่อนแอแพ้สิ่งยั่ว
หลงลืมตัว คล้อยตามไป ไม่รู้หนี
มุ่งสนอง ทุกตัณหา บรรดามี
ก็ยากที่ พ้นทุกข์ พบสุขแท้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น