วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

การให้พร


 

ถ้าเรามีความสุขที่เป็นสุขแท้

มีจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาด แท้ๆ

ก็สามารถที่จะอำนวยพรอันเหมาะสมแก่ผู้อื่นได้


หากเรายังไม่มีความสุขที่เป็นสุขแท้

จิตใจยังเปี่ยมไปด้วยกิเลส ตัณหา ขุ่นมัว

จะให้ในสิ่งที่ตนไม่มีแก่ผู้อื่นได้อย่างไร 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น