วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566

ระวังขยะออนไลน์


 หลายคนที่ใจกล้าหน้าซื่อซื่อ

โชว์ฝีมือคัดลอกไม่บอกแหล่ง

แล้วโพสต์ต่อในเฟซไลน์น่าอายแรง

ดังสำแดงสมองล้าปัญญาลด


ไม่คิดค้นแต่คิดคว้าเอามาแปะ

ไม่แยกแยะอะไรโพสต์ไปหมด

เพื่อนส่งมารับส่งต่อไม่ท้อทด

แค่ปรากฏว่าถูกใจโพสต์ไปเลย


เหมือนดูถูกคนอ่านสื่อสารลอก

ลากความบอกเพื่อนผู้อยู่เฉยเฉย

เอาเรื่องปลอมใส่สมองคนร้องเว้ย

ไม่งอกเงยสร้างสรรค์เรื่องปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น