วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

เรือ


 

ไม่มีเรือรั่วน้ำให้ข้ามขี่

มีแต่เรือดีดีให้ขี่ข้าม*

เรือเล็กเล็กอย่างนี้ก็ดีงาม

เพียงใช้ข้ามนทีที่ต้องการ


ให้ชีวิตที่เป็นอยู่รู้เลือกฝั่ง

สร้างพลังกันภัยในทุกสถาน

โดยอาศัย"เรือธรรม"นำเหนือมาร

ล่องลอยผ่าน"ทุกขภัย"โดยนัย"เรือ"


*แปลงมาจากสำนวนมุขปาฐะภาคใต้ ที่ว่า "เรือดีดีไม่ขี่ไม่ข้าม เอาเรือรั่วน้ำมาข้ามมาขี่"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น