วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

สีประจำวัน
 สีประจำวัน เป็นเรื่องสมมุติ โดยได้รับอิทธิพลมาจากตำนานฮินดู และกฎเกณฑ์ของตำราโหราศาสตร์ที่ได้กำหนดสีประจำแต่ละวัน ในทางพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้


การกล่าวทักทายกันในโลกโซเชียล มีการใช้สีประจำวันเป็นสัญญลักษณ์สื่อถึงกัน ส่วนที่ไม่ได้ใช้สีที่สมมุติขึ้นตามวันก็ใช้ได้ไม่ผิดเงื่อนไขในการสื่อสารแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น