วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

คนเรามีที่มาที่ไปไม่เหมือนกัน


 

เมื่อต่างมา และมาต่าง กันอย่างนี้

ก็ย่อมมี ต่างกิจกรรม ดำรงอยู่

จึงย่อมต่าง สร้างสรรค์ อันฟุบฟู

เพราะเป็นผู้ เลือกสร้าง หนทางตน


อาจจะดู เหมือนคล้าย ละม้ายบ้าง

แต่แตกต่าง ห่างกัน ขั้นเหตุผล

เพราะสไตล์ “เป็นอยู่มี” ที่ต่างคน

ต่างอยู่บน วิถีชีวิต คิดต่างกัน


เมื่อต่างคน ต่างมา-ไป ซึ่งไม่เหมือน

ก็ย่อมเคลื่อน ทางชีวิต แปลกผิดผัน

ต่างจุดปลาย เบื้องหน้า เกินฝ่าฟัน

ย่อมต่างวัน ต่างการจบ ณ ภพนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น