วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สะพาน


 มีสะพานทอดไว้เพื่อให้ข้าม

ได้พ้นความสมมุติมนุษย์หวง

ตัดตัณหากิเลสทุกเหตุปวง

ได้ก้าวล่วงภัยจริตจิตต้องการ


จะก้าวข้ามแต่พาบรรดากิเลส

ไม่ละเหตุแห่งผลเพื่อพ้นผ่าน

ต่อให้มีสะพานดีกี่สะพาน

ก็คงนานกว่าจะข้ามได้ตามคิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น