วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ทางแยก

 ทางแยก


เมื่อทางแยกมีไว้ให้เลือกผ่าน

ใครคิดอ่านอย่างไรตามใจเขา

เราจะเดินเส้นทางเหมาะอย่างเรา

รู้ทันเท่าที่จะไปในเส้นทาง


บนเส้นทางชีวิตที่มีหลายแยก

ก็ไม่แปลกที่มักอุปสรรคขวาง

ถ้าชีวิตไม่ใจเสาะหรือเปราะบาง

ก็ก้าวย่างอย่างกล้าและท้าทาย


เมื่อชีวิตเลือกทางอย่างเหมาะสม

รู้ผ่านปมเพื่อก้าวรุดถึงจุดหมาย

รู้จักครองสติปัญญาฝ่าอันตราย

จะยากง่ายก็เป็นไปตามใจเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น