วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อัตตาหิ อัตโน นาโถ



ถ้าคอยแต่ พึ่งพิง สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถ้าเพียงคิด พึ่งผู้กล้า พลอยอาศัย
ถ้าพึ่งฤทธิ์ อำนาจเร้น เป็นปัจจัย
ถ้าหลบภัย แต่ในซุ้ม ผู้คุ้มกัน

ก็เหมือนทำ ค่าแห่งตน ให้หล่นหาย
เปลี่ยนความหมาย ของชีวิต ให้ผิดผัน
ค่าของตน ให้มองดู อย่างรู้ทัน
ตัวตนนั้น มีศักยภาพ ตราบหายใจ

ควรรู้จัก พึ่งตน อย่างคนกล้า
ใช้ปัญญา ใช้สมอง อันผ่องใส
ให้พึ่งพา ตนเองได้ ไม่อายใคร
อย่าปล่อยให้ เหตุภายนอก มาหลอกตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น