วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บอกกล่าว

ไม่ได้มุ่ง เขียนกลอน สอนใครนะ
เพียงแค่จะ ให้ข้อคิด วินิจฉัย
กับถ้อยคำ ความเห็น เป็นนัยนัย
คือปัจจัย สรรถ้อย มาร้อยเรียง

ยังไม่มี วรรคทอง ของผู้เขียน
เนื้อไม่เนียน เหมือนกวี มีชื่อเสียง
ยึดแบบบ้าง ไม่ยึดบ้าง แต่ข้างเคียง
อาจเน้นเพียง รสความ ตามข้อคิด

จึงบอกกล่าว ในเรื่อง แห่งเบื้องหลัง
เพียงมุ่งหวัง ให้คิดเป็น เห็นถูกผิด
ไม่หลงใหล ในวังวน บนขยะพิษ
ทุกดวงจิต ได้แจ่มสวย ด้วยปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น