วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คิดเอง ไม่เออเอง

ที่คิดเอง เออเอง เก่งชะมัด
กล้ารวบรัด ใจความ ตามตนเห็น
ทั้งทั้งที่ หลายข้อคิด ผิดประเด็น
แต่เหมาเป็น ไปตาม ความคิดตน

ทุกครั้งคิด ใคร่ครวญ ให้ถ้วนถี่
ทุกแง่ที่ เป็นไปได้ หลายเหตุผล
สรุปความ ด้วย"วิชชา" "ปัญญา"ยล
ตีความบน ทุกนิยาม แห่งความจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น