วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กับวัยปัจจุบัน

ทำชีวิตให้ดีงามเหนือความฝัน
ทุกคืนวันสุขสดใสใจสว่าง
กับวัยที่ถดถอยปล่อยละวาง
กุศลสร้างสะสมบุญทุนชีวิต

ไม่หลงใหลในนิยาม กาม กิน เกียรติ
ที่คอยเบียดบังยื้อให้ถือสิทธิ์
ให้หลงตนไปตามกรอบความคิด
แต่ปรุงจิตให้สงบสบสมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น