วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลมและคลื่น


 พริ้วลมไล่คลื่นพริ้วเหนือผิวน้ำ

เหมือนจะย้ำส่วนงามในความหมาย

ระยิบระยับวับแววช่างแพร้วพราย

คลื่นลมถ่ายจังหวะผ่านประสานกัน


ความรุนแรงเคยปรากฏก็ลดน้อย

เมื่อต่างค่อยคิดอ่านสมานฉันท์

เหมือนจะก้าวสู่ยุคแห่งการแบ่งปัน

กำแพงชั้นจะทะลายแล้วหายไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น