วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เที่ยว


 ประสบการณ์ ผ่านตาหู ได้รู้เห็น

เก็บไว้เป็น วัตถุดิบ ได้หยิบฉวย

ในคราวเขียน ความคำ อาจอำนวย

ปัจจัยช่วย ให้คิดเห็น ประเด็นงาม


มีโอกาส ก็เดินทาง ไปต่างถิ่น

เผื่อยลยิน หลายเรื่อง รุ่งเรืองอร่าม

ให้ตาหู รู้รวมแยก สิ่งแปลกนาม

ไปเห็นยาม ยังไปได้..หายใจเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น