วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ให้รู้ทัน


 ทุกครั้งที่นั่งมองนั่งตรองคิด

ปล่อยให้จิตสงบยามพบเห็น

ให้รู้ตัวและรู้ใจอะไรเป็น

รู้ประเด็นใดซ่อนหลอนตาเรา


เพราะบางสิ่งสีแสงช่วยแปลงให้

คอยหลอกใจให้โทษถ้าโฉดเขลา

ได้รอดพ้นพราะพกพาปัญญาเชาว์

รู้ทันเท่าทุกสิ่งสรรพ์ที่มันเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น