วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หันหลังให้
 หันหลังให้หลายอย่างในทางผ่าน

ทั้งเหตุการณ์หลายเหตุประเภทฝัน

เคยหลอกตัวหลอกหัวใจในบางวัน

หลงยึดมั่นให้สนองความต้องการ


เมื่อเป็นอยู่รู้เท่าทันทุกฝันแล้ว

ก็เดินแนวสงบสง่าอย่างกล้าหาญ

ตัวกิเลสเหตุตัณหาเป็นกว่ามาร

คอยรังควาญคอยผจญใจคนเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น