วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เกร็ดกลอน2 : สวัสดีตามวัน

 

1.สวัสดีวันอาทิตย์


วันอาทิตย์หรือวันไหนใจเปี่ยมสุข

อยู่กับยุคปัจจุบันอันสดใส

ทำชีวิตสดชื่นฉ่ำอ่าอำไพ

ทั้งกายใจเปี่ยมสุขทุกกรณี

2. สวัสดีวันจันทร์


สวัสดีวันจันทร์อันสดใส
ปรุงแต่งใจกายงามสื่อความหมาย
กับชีวิตที่เฉิดฉันผ่องพรรณราย
ดังจันทร์ฉายแสงนวลให้ชวนชม

3. สวัสดีวันอังคาร


สวัสดีวันอังคารสำราญจิต
ท่ามกลางมิตรเพื่อนพ้องผองสหาย
ผู้ปราดเปรื่องเรืองวิชาวัยท้าทาย
สุขภาพกายแข็งแรงแกร่งเกินวัย.


4. สวัสดีวันพุธ


สวัสดีวันพุธบริสุทธิ์รัก
เพื่อทายทักปิยมิตรที่คิดถึง
ด้วยห่วงหาอาทรย้อนคำนึง
เมื่อก่อนซึ่งผูกพันสร้างสรรค์งาน5. สวัสดีวันพฤหัสบดี


ถ้าแปลความคิดเห็นเป็นคำพูด
ก็พิสูจน์ว่าคิดเห็นเป็นไฉน
หลายสิ่งคิดมิควรเก็บไว้ในใจ
อย่าปล่อยให้บางความคิดปิดใจตน
6. สวัสดีวันศุกร์จะศุกร์หรือไม่ศุกร์ก็สุขเถิด
เพราะเราเกิดใช่เพื่อทุกข์ยุคไหนไหน
เมื่อกุศลกรรมทำเพื่อสร้างหนทางไว้
ก็ก้าวไปในทางสุข..นะทุกคน7.สวัสดีวันเสาร์ให้วันเสาร์มีหลักไว้พักจิต
กรองความคิดดีงามมีความหมาย
ปกป้องกันสรรพขุ่นหลากวุ่นวาย
ปัดอันตรายทุกเหตุแห่งเภทภัยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น