วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เกร็ดกลอน 3 : สวัสดีวันใดก็ได้

สุขไม่สุขก็ตนเป็นคนสร้าง
ถ้าอยู่อย่างอยู่เป็นก็เห็นสุข
ไม่สนใจกับการพบพานทุกข์
เสพสนุกตามมีที่ชอบธรรม

เมื่อเป็นคนธรรมดาจิตกล้าแกร่ง
กายแข็งแรงพร้อมสรรพรับร้อนหนาว
เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านเรื่องราว
อยู่ยืนยาวเพราะรู้การอยู่เป็น
ให้สุขกายสบายใจไม่รู้จบ
ให้ได้พบสิ่งดีที่ปรารถนา
ให้หล่อสวยงดงามตามเวลา
ให้สูงค่าแห่งวิถีความดีงาม
.
อยากอะไรก็ขอให้ได้ตามอยาก
เรื่องที่ยากก็ขอให้ง่ายล้นเหลือ
สิ่งที่ขาดก็ขอให้ได้มาเจือ
สิ่งที่เบื่อก็ขอให้ได้ชอบแทน
ให้มีกินมีใช้ห่างไกลโรค
ให้มีโชคมีอำนาจวาสนา
ให้อายุสูงวัยโดยไม่ชรา
ให้หน้าตาเพริศพริ้มเพราะอิ่มบุญ

เพียงความคิดและจิตใจไม่ขุ่นหมอง
เราก็ครองสุขดีงามตามประสา
ทำกายแกร่งและสดใสต้านภัยชรา
เห็นคุณค่าในตัวตนทุกคนมี

ให้ทุกวันเป็นวันดีของชีวิต
ให้ทุกมิตรคือมิตรดีมีความหมาย
ให้ชีวิตปลอดทุกข์มีสุขสบาย
ให้บั้นปลายชีวิตมีแต่ดีงาม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น